Näytteenotto-ohjeet

 

Näytteenotto-ohjeet

 

Yleistä

Käytä aina puhtaita näytteenottovälineitä sekä suojahanskoja kontaminaation ehkäisemiseksi. Numeroi näytepussit näytenumerolla, joka vastaa tilauslomakkeessa olevaa näytenumeroa. Noudata tilauslomakkeessa olevia ohjeita. Pakkaa näyte tuplapussiin kontaminaation ja pölyämisen estämiseksi. Lisäksi PAH- ja PCB -näytteet tulisi pakata alumiinifolioon. Pakkaa näytteet kuljetusta kestävään kuoreen tai pakettiin ja kirjoita kuoreen ”Sisältää asbestinäytteitä”.

Lähetysosoite:
Koestus
Aapistie 1
90220 Oulu

Näytteenotossa tulee käyttää asianmukaisia suojauksia ja varotoimenpiteitä. Otettavaan näytteeseen tulee aina suhtautua siten, kuin se sisältäisi asbestia. Irrota näyte mahdollisimman pölyämättömällä tavalla. Erityisesti pölyävien näytteiden kohdalla tulisi käyttää P3-luokan suojamaskia. Näytemateriaalin irroituksen jälkeen suojaa näytteenottokohta esimerkiksi ilmastointiteipillä.

 

 

Materiaalin asbestianalyysi

Yksi näyte käsittää yhden tutkittavan rakenneosan, johon saa sisällyttää rakenteessa kiinni olevat kerrokset. Analyysitulos koskee koko tutkittavaa näytettä. Jos näytteen jossakin materiaalissa/kerroksessa havaitaan asbestia, eritellään se tuloksessa vain, jos se voidaan varmuudella todentaa.

Esimerkkejä yhdestä näytteestä

  • Keittiö, välitila / laatta, kiinnitys- ja saumalaasti
  • Makuuhuone, lattia / muovimatto, kiinnitysliima ja tasoite
  • Sokkeli / maali

Näytteen minimimäärä

  • Jauhemaista näytettä noin ruokalusikallinen
    • esimerkiksi laastit ja maalit
  • Levymäistä näytettä noin luottokortin kokoinen pala
    • esimerkiksi muovimatot, kuitusementtilevyt ja bitumikermit

Varmista, että näytteen kaikkia kerroksia tulee otettua riittävästi. Jos näytteen määrä ei ole riittävä, laboratorio ottaa yhteyttä ja pyytää lisänäytettä. Liian vähäinen näytemäärä laskee analyysituloksen luotettavuutta.

 

 

Materiaalin haitta-aineanalyysi

Näytteen minimimäärä on sama, kuin asbestianalyysissä. Jos näytteestä tehdään kaksi analyysiä (esimerkiksi maalista asbesti- ja raskasmetallianalyysi), niin näytemäärä tulee tuplata.

 

 

Pölyt ja teolliset mineraalikuidut

 

Pölynkoostumusanalyysi ja teollisten mineraalikuitujen tunnistaminen

Pölynäytteen voi ottaa tasopinnalta tai ilmanvaihtokanavasta pyyhkimällä minigrip-pussin nurjalla puolella tutkittavaa pintaa, minkä jälkeen pussi käännetään oikein päin ja suljetaan se huolellisesti. Näytteenkeräysaika riippuu hieman siitä, mitä näytteestä halutaan selvittää tai mitä hiukkasia pinnalla epäillään olevan. Jos tarkoitus on tutkia esimerkiksi meneillä olevia sisäilmaongelmien syitä, pölyn laskeuma-ajan suositellaan tasopinnalla olevan noin kaksi viikkoa siten, että tutkittava pinta on siivottu ennen näytteen kertymistä. Huom! Emme käytä menetelmää homeiden tai mikrobien tunnistamiseen. Yksi pölynäyte käsittää yhden tutkittavan pinnan. Jos näyte on tarkoitus ottaa sekä huonetilan tietyltä tasopinnalta, että ilmanvaihtokanavasta, tulee kumpikin näyte ottaa omaan pussiinsa. Näytemääräksi riittää, kun pölyä on pussissa silmämääräisesti juuri nähtävissä.

Teollisten mineraalikuitujen laskenta

Teollisten mineraalikuitujen laskenta suoritetaan geeliteippiin kerätystä näytteestä. Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm2. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015, 19 §).
– Aseta petrimaljan kapeareunainen kansi sisäpinta ylöspäin keräyspaikalle kahdeksi viikoksi. Varmista, ettei näytteenkeräys tuona aikana häiriinny.
– Kahden viikon jälkeen irrota geeliteipin muovinen suojakalvo ja aseta geeliteippi petrimaljan sisäpinnalle teippipuoli näytekertymäpintaa vasten. Painele geeliteippiä vielä maljan pintaa vasten sen kiinni pysymisen varmistamiseksi.
– Yhdistä petrimaljan kansi ja pohja toisiinsa kiinni sekä kiinnitä malja teipillä. Numeroi petrimalja vastaamaan tilauslomakkeen numerointia.
– Huom! Jos näytteenkeräysalustana on käytetty jotain muuta, kuin petrimaljan kantta (esim. näyte on otettu suoraan tutkittavasta tasopinnasta), tulee geeliteippi asettaa petrimaljan pohjaan näytteenkeräyspinta ylöspäin sekä kiinnittää se teipeillä valkoisista reunoistaan maljan pohjaan kiinni.

 

Osoitteemme:

Koestus, Typpitie 1, 90620 Oulu

Koestus, Kutomotie 16, 00380 Helsinki

Koestus

Aapistie 1, 90220 Oulu, Finland

Koestus

Kutomotie 16, 00380 Helsinki

Share This