ASBESTITUTKIMUS

Asbestitutkimus

Koestuksen asbestitutkijat analysoivat näytteet luotettavasti ammattitaidolla. Kaikki asbestitutkijamme ovat koulutukseltaan geologeja, koska asbestin tunnistaminen ja tutkiminen eri laitteilla vaatii perustietämystä mineraaleista ja mineralogiasta. Tutkimuslaitteet (valomikroskooppi ja/tai elektronimikroskooppi) eivät itsessään tuota luotettavia tuloksia, vaan tutkijalla täytyy olla tieto eri mineraaleista sekä niiden kemiasta, kuten myös näytteiden esikäsittelystä.

Materiaalinäytteiden asbestianalyysi pohjautuu soveltavin osin standardiin ISO 22262-1. Näytteet analysoidaan aina valomikroskoopilla sekä tarvittaessa lisäksi pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS). Ilmanäytteiden asbestianalyysi pohjautuu soveltavin osin standardiin ISO 14966. Ilmanäytteet analysoidaan aina SEM-EDS. Materiaali- ja ilmanäytteiden asbestianalyysi on akkreditoitu menetelmä.

Tulosten toimitusaika on nopeaa ja joustavaa. Näytemäärästä riippuen materiaalin asbestitulokset valmistuvat pääosin samana tai seuraavana työpäivänä laboratorioon saapumisesta. Ilmanäytteiden tulokset valmistuvat samana päivänä (aamulähetyksessä tulevat jo aamun aikana).

Osallistumme säännöllisesti kansainvälisiin asbestitutkimusten vertailukoekierroksiin materiaalinäytteiden (AIMS) sekä ilmanäytteiden (SEMS) osalta. 

Pyydä tarjous ja lisätietoja:

Miika Värttö, FM

Jenny Karjalainen, FM

Osoitteemme:

Koestus, Aapistie 1, 90220 Oulu

Koestus, Kutomotie 16, 00380 Helsinki

Koestus

Aapistie 1, 90220 Oulu, Finland

Koestus

Kutomotie 16, 00380 Helsinki

Share This